Thông báo : Trung tâm tổ chức kì thi A1 ( 15/4/202) những anh chị đã đăng kí thi A1 — 7h sáng 15/4/2023 để hoàn thành thủ tục và  tham gia kì thi . Khi đi anh chị nhớ m ang theo CMND ( Hoặc CCCD ) .